Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Sản phẩm - Dịch vụ
Dự án
Tra cứu
Đơn vị thành viên
Liên hệ
Email
Portal
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH HÓA CHẤT MỎ VÀ 20 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN
Tin tức doanh nghiệp

Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
Luật Phòng, chống tham nhũng gồm 08 Chương, 92 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2006. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Luật quy định rõ người có chức vụ, quyền hạn bao gồm:
 Chi tiết
Các bài khác:
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN
  • VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (từ ngày 01/9/2014 đến ngày 30/9/2014 )
  • CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
Sản phẩm

Nhà máy sản xuất Nitrat Amon


 Chi tiết
Về đầu trang   
Giới thiệu

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngành Hoá chất Mỏ được thành lập ngày 20 tháng 12 nǎm 1965 theo quyết định của ...

 Chi tiết
Về đầu trang   
Thông tin thị trường
Trưng cầu ý kiến
Bạn biết đến  MICCO qua phương tiện truyền thông nào?
 
Liên kết
 Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sơ đồ site  |  Văn bản pháp quy