wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN
Tải file PDF Read more...
Tải file PDF 1.Hồ sơ mời chào giá. 2.Thông báo mời chào giá Read more...
Tải file PDF1 Tải file PDF2 Read more...
Tải file PDF Read more...
Tải file PDF Read more...
Tải file PDF Read more...
Tải file PDF Read more...
Tải file PDF Read more...
Tải file PDF Read more...
Tải file PDF Read more...
Tải file PDF Read more...
Read 323 times
Rate this item
(0 votes)

MICCO - Công khai thông tin - 2019

1397/MICCO-KTNBTTr Ngày 25/06/2019. 1637/MICCO-KTNBTTr Ngày 16/07/2019. 1392/MICCO-KTNBTTr Ngày 25/06/2019. 1239/MICCO-KTNBTTr Ngày 03/06/2019. Báo cáo tài chính 2018 Công ty mẹ. Báo cáo tài chính hợp nhất 2018. Báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo quyết toán Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019. Read more...
Read 534 times
Rate this item
(0 votes)

Thông báo mời chào giá

Tải file PDF Read more...
Read 222 times
Rate this item
(0 votes)

Thông báo mời chào giá

Tải file PDF Read more...
Read 249 times
Rate this item
(0 votes)

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...