wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

Thông báo về việc đi cổng mới

Ngày 6 tháng 6 năm 2016 Trụ sở văn phòng làm việc của Tổng công ty CN Hóa chất mỏ - Vinacomin đi theo cổng mới. Cổng cũ tại ngõ I Phan Đình Giót sẽ không sử dụng. Vậy xin trân trọng thông báo tới toàn thể các đơn vị trong Tập đoàn, Đơn vị trực thuộc Tổng công ty, Quý khách  của Tổng công ty đến liên hệ công tác được biết

Read more...

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...