wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị trực thuộc, công ty con, các chi nhánh và 1 công ty liên kết, địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (MICCO) được trải dài trên khắp cả nước..

 ...trong đó tập trung chủ yếu ở các tỉnh, các khu vực phát triển về công nghiệp khai thác than, khoáng sản, khai thác vật liệu xây dựng và xây dựng thủy điện như: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nam, Sơn La, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai…

Cùng với sự phát triển, lớn mạnh không ngừng, Tổng Công ty CN Hóa chất mỏ đã xây dựng những định hướng chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tầm nhìn là phát triển bền vững, kết hợp hài hòa các lợi ích chính trị, kinh tế, xã hội và thân thiện với môi trường. Trở thành doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và cung cấp dịch vụ nổ mìn hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực. Sứ mệnh là xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước; mang lại lợi ích cho khách hàng, người lao động thông qua hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty; tạo ra một lực lượng lao động năng động, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có tâm, có tầm phục vụ cho sự phát triển và hội nhập của Tổng Công ty.

Giá trị cốt lõi là chất lượng nhân sự là trung tâm phát triển; chất lượng sản phẩm, dịch vụ là tôn chỉ kinh doanh; hình ảnh, uy tín là tài sản vô giá; sự hài lòng của bạn hàng, đối tác là mục tiêu kinh doanh; kết hợp hài hòa giữa: lợi ích kinh tế - chính trị - văn hóa - cã hội; xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa MICCO, văn hóa của ngành hóa chất mỏ và Tập đoàn TKV giàu về chất, đẹp về hình ảnh và phong phú về nội dung.

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...