wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

Ngành Hoá chất Mỏ được thành lập ngày 20 tháng 12 nǎm 1965 theo quyết định của Bộ Công Nghiệp nặng, có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN ở Đông Âu để cung ứng cho các ngành kinh tế.

Xuất phát từ nhu cầu sử dụng VLNCN ngày càng tǎng, nhằm thống nhất sự quản lý, thực hiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn và đáp ứng tốt hơn về VLNCN của các ngành kinh tế, Bộ Nǎng Lượng (nay là Bộ Công Thương) ban hành quyết định số 204 NL/TCCB-LĐ ngày 1/4/1995, thành lập Công ty Hoá Chất Mỏ với chức năng, nhiệm vụ: nghiên cứu, sản xuất, phối chế - thử nghiệm, bảo quản, dự trữ quốc gia VLNCN; xuất nhập khẩu VLNCN, nguyên liệu, hoá chất để sản xuất VLNCN; dịch vụ sau cung ứng: Vận chuyển, thiết kế mỏ, nổ mìn và các nhiệm vụ khác ngoài VLNCN. 

   Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và xu thế thời đại, theo đề nghị của Bộ Công Thương và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, ngày 23/11/2010 Văn phòng Thủ tướng Chính phủ ra thông báo số 2162/TTG-ĐMDN v/v thành lập Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin, đi vào hoạt động từ 01/01/2011, đã và đang đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất thuốc nổ hiện đại như sản xuất thuốc nổ ANFO, thuốc nổ nhũ tương rời, nhũ tương hầm lò, nguyên liệu Amôni nitrat để sản xuất thuốc nổ công nghiệp đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu trước mắt cũng như lâu dài.

 

 

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...