wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

1) Ngành, nghề chính:

- Sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, hóa chất, nguyên vật liệu để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển công nghệ trong sản xuất, phối chế, thử nghiệm, sử dụng tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp; 

- Dự trữ quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp;

- Dịch vụ khoan, nổ mìn;

- Dịch vụ tư vấn, giám sát ảnh hưởng nổ mìn;
- Đầu tư xây dựng, sản xuất, mua, bán, dự trữ, xuất nhập khẩu các sản phẩm hoá chất. 
2) Ngành, nghề có liên quan đến ngành nghề chính:
- Sản xuất, cung ứng vật tư kỹ thuật, dây điện, bao bì đóng gói thuốc nổ, giấy sinh hoạt;
- Sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác đá;
- Thiết kế, thi công xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, kết cấu hạ tầng;
- Vận tải đường bộ, đường thủy, vận tải quá cảnh, đại lý vận tải thủy;
- Quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa;
- Sửa chữa, cải tạo các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy;
- Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hoạt động VLNCN.
3) Ngành, nghề khác:
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất hàng bảo hộ lao động, hàng may mặc xuất khẩu;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, xăng dầu, nguyên liệu may mặc;
- Kinh doanh các dịch vụ khách sạn; du lịch lữ hành; vận chuyển khách du lịch; tổ chức hội nghị, hội thảo

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...