wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

 Trải qua trên 45 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 15 nǎm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, được Chính phủ, các Bộ, các Ngành trung ương, trực tiếp là Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam, các địa phương nơi đơn vị đóng quân quan tâm chỉ đạo cho phép đâu tư cơ sở vật chất, cùng với cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNVC,

 

 Tổng Công ty Công nghiệp Hoá Chất Mỏ - Vinacomin đã đạt được một số thành tích đặc biệt, xuất sắc và đã được Đảng và Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý.

* Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

* Huân chương Chiến công

* Huân chương Độc lập hạng ba và Thư khen của Tổng Bí Thư Đỗ Mười (năm 1996)

* Đơn vị Anh hùng Lao Động và Thư khen của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu (năm 2000)

* Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2004

* Huân chương độc lập hạng nhất năm 2010

* Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì cho tổ chức Công đoàn Tổng Công ty

và nhiều huân, huy chương cho các tập thể và cá nhân

Với đề tài:"Nghiên cứu sản xuất thuốc nổ Anfo chịu nước" Công ty được nhà nước tặng hai giải thưởng lớn:

*Giải nhất giải thưởng Khoa học công nghệ VIFOTEC năm 1998

*Giải thưởng nhà nước năm 2000

* Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” năm 2003

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...