wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

dịch vụ

Dịch Vụ Cung Ứng VLNCN

Dịch Vụ Cung Ứng VLNCN

Read more...

Dịch Vụ Khoan Nổ Mìn

Trong công nghiệp khai thác mỏ, khai thác VLXD, thi công các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện... công tác khoan nổ mìn là một khâu quan trọng có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả SXKDvà chất lượng công trình.

Read more...

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...