wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

SẢN PHẨM MICCO

Natri Hydroxit rắn (Xút rắn)

Mô Tả

Natri hydroxit (hay còn gọi là xút) rắn là sản phẩm dạng vảy rắn, màu trắng trong, không có tạp chất cơ học.

Công thức hóa học: NaOH

Read more...

Vôi cục (CaO)

Mô Tả

Sản phẩm dạng cục rắn,  tinh thể màu trắng có tính ăn da và có tính  kiềm Công thức hoá: CaO

Một hợp chất hóa học, sản phẩm thương mại sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.

Read more...

Axit Nitric

Mô Tả

Axit Nitric 60% do Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ -Vinacomin sản xuất từ công nghệ, thiết bị Cộng Hòa Liên Bang Đức. Axít nitric 60% là một dung dịch không màu hoặc vàng nhạt. Công thức hóa học: HNO3

Read more...

Amoni Nitrat hạt xốp

1. Giới thiệu chung

Amôni Nitrat hạt xốp là dạng Amôn Nitrat có tỉ trọng thấp (Low-Density Ammonium Nitrate: LDAN) có chứa phụ gia tạo xốp và chất phủ bề mặt để chống đóng vón trong quá trình bảo quản, vận chuyển.

Read more...

Amoni Nitrat hạt tinh thể

1. Giới thiệu chung

Amôni Nitrat hạt tinh thể là Amôn Nitrat được kết tinh dạng hạt hình cầu không chứa phụ gia tạo xốp và chất phủ bề mặt trong quá trình tạo hạt.

Read more...

Natri Hydroxit Dung dịch (Xút lỏng)

Mô Tả

Natri hydroxit (hay còn gọi là xút) lỏng là sản phẩm dạng dung dịch không màu, không có tạp chất cơ học. Sản phẩm do Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin sản xuất.

Read more...

Nhũ tương lò than

1. Giới thiệu chung

Thuốc nổ nhũ tương lò than (NTLT) là loại thuốc nổ có khả năng chịu nước cao, không nhạy nổ với các xung cơ học và tia lửa, an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

Read more...

THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG LÒ ĐÁ

1. Giới thiệu chung

Thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 (NTLĐ2) là loại thuốc nổ có khả năng chịu nước cao, không nhạy nổ với các xung cơ học và tia lửa, an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

Read more...

Nhũ tương rời NTR-05, NTR-07

1. Giới thiệu chung

Thuốc nổ nhũ tương rời 05 (NTR-05) và thuốc nổ nhũ tương rời 07 (NTR-07) là loại thuốc nổ có khả năng chịu nước cao, tỷ trọng lớn, thuốc nổ được nạp trực tiếp xuống lỗ khoan bằng thiết bị trộn nạp chuyên dùng, thích hợp với các khai trường mỏ không có khí và bụi nổ.

Read more...

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...