wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Ngày 4 tháng 10 năm 2018 Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD Quý III, 9 tháng và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2018.


Dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch HĐTV, Đ/c Nguyễn Văn Sáng- TGĐ Tổng công ty cùng các Đ/c TV HĐTV, các PTGĐ, KTT, Kiểm soát viên, Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên trách Công đoàn Tcty, Trưởng các phòng, và các Giám đốc các đơn vị trong Tổng công ty.
Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Sáng- Bí thư Đảng ủy, Tổng GĐ Tổng công ty đánh giá tình hình SXKD trong quý III, 9 tháng và bàn giải pháp thực hiện SXKD trong quý IV năm 2018.
Trong quý III Tổng Cty đã đảm bảo tốt công tác an toàn về người, tài sản, môi trường, nguồn vốn trong SXKD, tích cực bảo dưỡng sửa chữa nhà máy NA đúng yêu cầu, sản xuất thuốc nổ, tiền chất thuốc nổ đảm bảo số lượng, chất lượng ổn định, các đơn vị đã nỗ lực phấn đấu tăng sản lượng để hoàn thành nhiệm vụ SXKD của TCT. Các chỉ tiêu thực hiện Quý III và cả năm 2018 như sau:
Sản lượng tiêu thụ VLNCN thực hiện trong quý III đạt 95% KH, Lũy kế 9 tháng thực hiện đạt 73% KH, Nổ mìn thực hiện trong quý III đạt 98% KH, Lũy kế 9 tháng đạt 76%, sản xuất VLNCN đạt 90% KH, Lũy kế 9 tháng 77%, Doanh thu quý III (Doanh thu ngoài đạt 105%, doanh thu KD vật tư, hóa chất đạt 95%, Doanh thu nổ mìn đạt 107%. Sản xuất KD ngoài VLN được triển khai tích cực và đạt được kế hoạch đề ra cụ thể hoạt động kinh doanh Alumin, Hydrat tiếp tục duy trì và tăng trưởng, 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu đạt khoảng 192 tỷ đồng, kinh doanh vật tư thiết bị tại các đơn vị đang được tích cực triển khai, cung ứng vật tư cho các nhà máy Z, các mỏ trong TKV, các đơn vị tích cực đẩy mạnh tiêu thụ dầu nhờn Catlex đạt 115.000 lít đạt chỉ tiêu TCT đề ra.
Tình hình xuất khẩu trong tháng 9 năm 2018 sang thị trường Indonesia, Myanmaz, Amonitrat và phụ kiện với giá trị XK 3,7 triệu USD, tổng số xuất khẩu 9 tháng Amoni và thuốc nổ và phụ kiện nổ đạt 18,8 triệu USD.
Một số tồn tại cần khắc phục:
Dư nợ toàn TCT ở mức cao thu hồi nợ quá hạn chậm, và chưa thu hồi được như (Tây Nguyên, Nam Trung Bộ chưa thu hồi được), Sản xuất phân bón, xuất khẩu VLNCN không đạt được mục tiêu đề ra, giải quyết xác nhận phương án sử dụng đất còn chậm, Công tác quản lý kỹ thuật khai thác mỏ một số đơn vị còn hạn chế, khắc phục các kiến nghị của đoàn kiểm tra còn chậm, tuân thủ công tác điều hành của TCT ở một số đơn vị còn chưa cao. Tổng giám đốc TCT yêu cầu hiện các KH, giải pháp đã đạt ra để triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quý IV năm 2018. Cuối Hội nghị Tổng công ty chia tay 2 Đ/c: Đàm Thế Diệu- Nguyên phó TGĐ, Đ/C Nguyễn Khắc Văn- Nguyên Phó Chủ tịch CĐ TCT đã hoàn thành xuất sắc về nghỉ chế độ.

TIN VĂN PHÒNG

Một số hình ảnh tại HN sơ kết SXKD quý III TCT năm 2018.

1557 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...