wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 2946/KHLT-TTCQ-CĐCQ ngày 13/12/2019 giữa Thủ trưởng Cơ quan và Ban thường vụ Công đoàn CQ về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Phát huy quyền dân chủ của CBCNV, sáng ngày 03/01/2020 Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Tham dự hội nghị có các Đ/c lãnh đạo Tổng công ty, và toàn thể CBCNV hiện đang làm việc tại Cơ quan Tổng công ty.
Hội nghị người lao động 2020 Cơ quan Tổng công ty đã nghe Đ/c Trần Ngọc Dũng - PTGĐ, Thủ Trưởng Cơ quan trình bày Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các phòng năm 2020; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động Cơ quan năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đánh giá phân tích nguyên nhân thiếu sót, tồn tại và những biện pháp khắc phục, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2020.
Nghe báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Đại hội được nghe tham luận của các Phòng chức năng Cơ quan TCT. Hội nghị đã vinh dự được Đ/c Nguyễn Văn Sáng - Bí thư ĐU, TGĐ, TB chỉ đạo Hội nghị NLĐ TCT phát biểu tại Hội nghị và chỉ ra những mặt đã làm được và chưa làm được, cần khắc phục những khó khăn,tồn tại về các mặt SXKD trong thời gian tới.
Hưởng ứng Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT-TTCQ-CĐ ngày 03/01/2020 về việc phát động phong trào thi đua CQ năm 2020 của CQ Tổng công ty,  phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2019, Thủ trưởng và Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan đã thống nhất phát động phong trào thi đua trong Cơ quan Tổng công ty năm 2020.Với mục tiêu “An toàn - Năng suất - Chất lượng - Phát triển”.
Nhân dịp này, Cơ quan Tổng công ty đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương, danh hiệu chiến sỹ thi đua của Bộ Công Thương và danh hiệu CSTĐ của Tập đoàn,  Bằng khen các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp thành tích xuất sắc trong 5 năm 2015 -2019.
Với tinh thần đổi mới, tập trung dân chủ và trí tuệ, Hội nghị đã thống nhất cao và trân trọng ghi nhận những nỗ lực của CBCNV Cơ quan Tổng công ty trong thành tích chung của toàn Tổng công ty. Hội nghị là dịp để người lao động nêu cao quyền, trách nhiệm của mình trong tham gia quản lý doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động để từ đó thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong tập thể CBCNV Tổng công ty.

                                                                                                           TIN VĂN PHÒNG

Một số hình ảnh HN NLĐ Cơ quan Tổng công ty:


Toàn cảnh Hội Nghị NLĐ Cơ quan TCT


Toàn cảnh biểu quyết nhất trí cao tại Hội nghị NLĐ Cơ quan.


Đ/c Nguyễn Văn Sáng - Bí thư ĐU, TGĐ, TB HN NLĐ TCT Phát biểu tại HN NLĐ Cơ quan


Đ/c Trần Ngọc Dũng - Phó TGĐ, Thủ trưởng Cơ quan TCT Báo cáo nghị quyết tại HN NLĐ


Đ/c Đoàn Ngọc Phúc - Chủ tịch CĐ Cơ quan chủ trì Hội nghị


Lễ ký giao ước thi đua tại HN NLĐ Cơ quan


Tiết mục văn nghệ của ĐVTN Cơ quan biểu diễn tại Hội nghị.


Đ/C Trịnh Hải Cương - Phó TGĐ TCT trao Bằng khen cho các phòng có thành tích  xuất sắc trong công tác thi đua năm 2019 tại HN NLĐ Cơ quan.


 Các Đ/c lãnh đạo TCT trao bằng khen của Bộ công thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua


 Đ/c Trần Văn Dũng - Phó TGĐ TCT trao bằng khen cho các CBCNV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất  5 năm (2015 – 2019) tại HN NLĐ Cơ quan TCT

Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 1 2020

17 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...