wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

Ngày 06/12/2019 tại Tổng Công ty CN Hóa chất mỏ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức nghe báo cáo phản ảnh hoạt động công đoàn; chấm điểm đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2019.

Dự chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Lê Thanh Xuân - UV BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn TKV, Các Đ/c Phó chủ tịch CĐ TKV, Các Đ/c Trưởng, Phó các Ban CĐ TKV, Đ/c Nguyễn Văn Sáng - Bí Thư ĐU, TGĐ Tổng công ty Hóa chất mỏ, các Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn của 23 đơn vị khu vực Hà Nội có mặt dự Hội nghị
Báo cáo hoạt động công đoàn kỳ này có sự đổi mới cơ bản về hồ sơ và hình thức nhận xét, chấm điểm qua việc các đơn vị chuyển nội dung theo yêu cầu của Công đoàn TKV tổng hợp, xem xét trước. Tại hội nghị, sau khi các đơn vị báo cáo, tự chấm điểm, Ban Tổ chức Công đoàn TKV tổng hợp chung; Thường trực, các Ban chuyên đề nhận xét; đơn vị báo cáo giải trình và thống nhất điểm chấm cụ thể.
Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019 được công đoàn các đơn vị báo cáo đầy đủ theo yêu cầu. Tại hội nghị, các đơn vị chủ yếu nêu những điểm mới đã được triển khai thực hiện tốt; khó khăn bất cập và những đề xuất, kiến nghị với Tập đoàn, Công đoàn TKV và tỉnh Quảng Ninh.
 Phát biểu và chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của công đoàn các đơn vị trực thuộc trong năm 2019 - năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và TKV; đã góp phần vào hoàn thành toàn diện kế hoạch sản SXKD của Tập đoàn. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn với các đơn vị có tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt một số đơn vị trên địa. Công đoàn TKV đặt ra 17 chương trình và cơ bản đã hoàn thành tốt như: Việc phối hợp với cơ quan chuyên môn phát động các phong trào thi đua sản xuất đạt kết quả tốt, dự kiến năm 2019 sẽ đạt sản lượng than nguyên khai sản xuất trên 40 triệu tấn, các chỉ tiêu kinh tế khác đều đạt và vượt chỉ tiêu; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, tiền lương tính đến hết 11 tháng tăng so với kế hoạch gần 5%, khối sản xuất than đạt 13 triệu đồng/người/tháng; chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại, điều trị dưỡng sức, tham quan nghỉ mát được quan tâm thực hiện tốt; công tác an toàn, hoạt động của mạng lưới An toàn VSV có chuyển biến tích cực, đã hoàn thành áp dụng Đề tài quản lý tâm lý lao động cho người lao động.

Với kết quả công đoàn các đơn vị đã thực hiện năm 2019, cùng phương châm đổi mới, thiết thực, hiệu quả của Công đoàn TKV đặt ra, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020 sẽ tiếp tục được đổi mới, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp, pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng TKV và các đơn vị phát triển bền vững.

Đ/c Nguyễn Văn Sáng - Tổng GĐ Tổng công ty CN Hóa chất mỏ là đơn vị đăng cai phát biểu chào mừng và thông tin tình hình SXKD của Tổng công ty Hóa chất mỏ trong thời gian vừa qua tại hội nghị và chúc hội nghị thành công tốt đẹp
 


Đ/c Nguyễn Lan Anh - Chủ tịch CĐ Tổng công ty CN Hóa chất mỏ - Vinacomin Báo cáo tại HN

                                                                                                                                                   Tin Văn phòng

Last modified on Thứ hai, 09 Tháng 12 2019

2 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...