wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Ngày 30/8/2017, tại Cơ quan Tổng công ty CN Hóa chất mỏ- Vinacomin, Đảng bộ TCT tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương V Ban Chấp hàng Trung ương Đảng (khóa XII).  

Đến dự và quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị có Đồng chí: Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Đồng chí: Nguyễn Văn Sáng- Bí Thư Đảng bộ, Tổng giám đốc cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty và sự có mặt của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ và CNVC Cơ quan Tổng công ty,
Tại Hội nghị Đ/c Phạm Ngọc đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.
Với phương pháp so sánh và biện chứng, giảng viên đã đi sâu vào thực tiễn, đưa ra nhiều ví dụ cụ thể về cơ chế thị trường hiện nay để phân tích và đánh giá khá toàn diện, để các cán bộ đảng viên hiểu rõ hơn các Nghị quyết số 10-NQ/TW về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 11-NQ/TW về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước". Khẳng định các nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết TW 5 là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội.
Tổng công ty cảm ơn Đ/c Phạm Ngọc đã truyền đạt Nghị quyết, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đầy đủ về những vấn đề trọng tâm mà Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã cụ thể hóa về phát triển kinh tế, xã hội đất nước trong tình hình mới; thêm nhiều thông tin bổ ích góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Cụ thể, Tổng công ty phải hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh với Tập đoàn, đảm bảo an toàn trong SX và cung ứng, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để vận động đảng viên, hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động của Tổng công ty. Sau Hội nghị này Đảng bộ TCT tập trung triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cá nhân người đứng đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng, Cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch sau khi được quán triệt và học tập Nghị quyết góp phần đưa NQ Trung ương 5 vào cuộc sống.

TIN VĂN PHÒNG

Một số hình ảnh tại buổi học tập quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XII Cơ quan TCT:

Last modified on Thứ năm, 31 Tháng 8 2017

20268 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...