wrapper

Tiêu Điểm

CÁC SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

 

STT Nội dung
   Phần I Giới thiệu về Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ - Vinacomin.
   Phần II Các sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam.
1  Thuốc nổ ANFO
2  Thuốc nổ nhũ tương lò đá (NTLĐ)
3  Thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 (NTLĐ2)
4  Thuốc nổ nhũ tương lò than (NTLT)
5  Thuốc nổ nhũ tương lò than 2 (NTLT2)
6  Thuốc nổ nhũ tương rời NTR-05, NTR-07
7  Thuốc nổ nhũ tương rời-06 (NTR-06)
8  Thuốc nổ AMONIT phá đá số 1 (AD1)
9  Thuốc nổ nhũ tương NT-13, EE-31, NT14-WR
10  Thuốc nổ nhũ tương P113
11  Thuốc nổ Watergel TNP
12  Thuốc nổ chịu nước TFD-15WR
13  Thuốc nổ năng lượng cao (ABS-15)
14  Thuốc nổ Sofanit-15A (AFST-15A)
15  Mìn phá đá MPĐ-31
16  Kíp nổ đốt vỏ nhôm
17  Kíp nổ điện số 8
18  Kíp vi sai điện
19  Kíp vi sai an toàn
20  Kíp vi sai phi điện
21  Kíp vi sai phi điện tiêu chuẩn Standard
22  Kíp chậm nổ phi điện LP - 15 số
23  Khối mồi nổ năng lượng cao
24  Dây cháy chậm công nghiệp
25  Dây nổ các loại
26  Dây nổ lượng thuốc 40 g/m
27  Kíp khởi nổ phi điện
28  Amôni nitrat hạt xốp
29  Amôni nitrat tinh thể
30  Dây mìn điện PKM 0,45×1
   Phần kết

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...